Overdracht

In juli 2001 deponeerde Diego Maradona zijn naam als merk in het Europese merkenregister. In 2021, enkele maanden na de dood van Diego, liet advocaat Matias Morla deze merkregistratie op naam zetten van zijn bedrijf Sattvica. Ter rechtvaardiging van deze overdracht diende Morla twee documenten in, eentje uit 2015 en eentje ongedateerd, waarin Maradona verklaart dat Sattvica het merk Maradona mag gebruiken.

De erven

Maar dat pikten de vijf kinderen van de overleden stervoetballer natuurlijk niet. In 2022 slaagden zij er in de overdracht van het merk terug te draaien. De Kamer van Beroep van het Europese merkenbureau vond dat de door Morla ingediende stukken onvoldoende waren voor een overdracht van het merk. In de stukken wordt nergens melding gemaakt van het feit dat het de bedoeling was dat dit Europese merk ook overgedragen werd aan Sattvica.

Maradona
El Gráfico van juni 1994: Diego Maradona met dochter Dalma

Morla en zijn bedrijf gingen in beroep bij het Europese Gerecht, maar kregen ook daar het lid op de neus. Afgelopen dinsdag sloot het Europese Gerecht zich aan bij het eerdere oordeel van de Kamer van Beroep: dat merk blijft bij Diego Maradona en zijn erven.

Voelt goed

Hoewel ik de details van alle deals die Maradona met zijn advocaat sloot niet in detail ken, voelt het toch goed dat niet de ongetwijfeld gehaaide advocaat er nu met deze waardevolle registratie vandoor gaat, maar dat de kinderen van de voetballer de merkrechten nu verder kunnen uitmelken. Daar zullen Dinorah Giannina, Diego Fernando, Dalma Nerea, Jana en Diego Arego vast heel blij mee zijn.

Bas Kist

Bas Kist is mede-oprichter van Merkenbureau Chiever. Hij schrijft regelmatig artikelen over merken- en auteursrecht in de Volkskrant en Adformatie. Daarnaast is hij docent bij de European Institute for Brand management EURIB.