Wie trekt aan langste eind?

Dat een kunsttijdschrift met de naam HART niet blij is met een museum H’ART is te begrijpen: ze vissen in dezelfde vijver. Laten we eens proberen de kansen van beide partijen in te schatten, mocht het conflict inderdaad uit de hand lopen. Eerst maar eens een blik in het merkenregister.

H'ART
Links het magazine, rechts de nieuwe naam van De Hermitage

 

Merkenrecht

Als je merkrechten wilt inroepen moet je een merkregistratie bezitten. Volgens de Belgische krant de Standaard registreerde het Belgische tijdschrift de merknaam HART al in 2006 in de Benelux. Echter, als ik in het register naar de naam HART (Magazine) zoek, vind ik in eerste instantie niets. Bezitten de Belgen wel een registratie?

Art

Even gebeld met de uitgeefster. Zij laat weten dat er wel degelijk een registratie is: het gaat om Beneluxregistratie nummer R 801861 (zie hieronder). Dan wordt ook duidelijk waarom deze registratie niet uit een eenvoudige identieke check naar het merk HART naar voren komt: de registratie bestaat eigenlijk uit het woord ‘art’, met daar voor linksboven het beeld van een H in een cirkel. Maar goed, je kunt er natuurlijk wel ‘hart’ in lezen. Dit merk vormt dus de basis van het verzet tegen de nieuwe naam H’ART van de Hermitage.

H'ART
Registratie H art nr. R 801861

 

Ander logo

Wat opvalt is dat het hier gaat om een beeldmerk dat sterk afwijkt van het logo dat het tijdschrift HART anno 2023 op zijn cover gebruikt. Is het logo in het verleden misschien eens gewijzigd? Voor een eventuele merkenrechtelijke claim is het antwoord op die vraag van groot belang. Immers, de merkenwet bepaalt dat een merk gebruikt moet worden. Maak je vijf jaar achter elkaar geen gebruik van een merk, dan kan het verval van het recht worden ingeroepen. Als de Belgen dit geregistreerde logo ‘H art’ de laatste vijf jaar dus niet meer gebruikt hebben, dan heeft deze registratie zijn geldigheid waarschijnlijk verloren.

H'ART
Links het geregistreerde merk, rechts het merk zoals het in de praktijk op het tijdschrift gebruikt wordt

 

Gebruik in het verleden

Maar hoe kom je er nu achter wanneer het magazine dit logo voor het laatst gebruikte? Daar is een handig trucje voor: de website archive.org. Daar kan je het design van websites in het verleden bekijken. Archive.org laat zien dat het tijdschrift HART ergens eind 2019 zijn oude logo heeft vervangen voor het nieuwe design. Dat is dus nog geen 4 jaar geleden en dat betekent dat de rechten op dit oude logo gewoon nog in stand zijn.

H'ART
Maakt het merk H’ART van de Hermitage (rechts) inbreuk op de registratie ‘H art’ van het Belgische tijdschrift?

 

Inbreuk?

Dan komt vervolgens de inbreuk-vraag aan de orde: lijkt het nieuwe merk H’ART van De Hermitage zoveel op de merkregistratie ‘H art’ van het tijdschrift dat er sprake is van verwarringsgevaar? Ik ben geneigd te zeggen dat dat het geval is. Hoewel de logo’s natuurlijk sterk verschillen gaat het in beide gevallen natuurlijk ook om het woord hart. Als je de namen uitspreekt heb je het in beide gevallen over ‘hart’ en dat is toch verwarrend. Kortom, als je het mij vraagt hebben de Belgen een sterke zaak.

Schikken of stikken

Hoewel de uitgeefster van het magazine niet op de zaak wil ingaan, begrijp ik dat er deze week een gesprek plaatsvindt met De Hermitage. En dan is het vermoedelijk schikken of stikken. Als ze er onderling niet uitkomen zal het magazine waarschijnlijk een kort geding starten en eisen dat De Hermitage stopt met het gebruik van de naam H’ART. De rechter moet dan bepalen of dit inderdaad een merkinbreuk is.

Merkonderzoek

Je kunt natuurlijk niet achter de schermen kijken, maar het ziet er toch naar uit dat De Hermitage verzuimd heeft grondig juridisch onderzoek te doen naar de beschikbaarheid van de naam HART. Mogelijk heeft het museum uit kostenoverwegingen het onderzoek beperkt tot een quick scan in het merkenregister. Dat is een snel en goedkoop onderzoek naar (nagenoeg) identieke merken. Nuttig, maar niet volledig, het haalt zo’n merk ‘H art’ in ieder geval niet naar boven. Een (kostbaarder) uitgebreid juridisch vooronderzoek had de risicovolle Belgische merkregistratie zonder twijfel wel aan het licht gebracht. En het lijkt me sterk dat De Hermitage dan voor de naam H’ART zou hebben gekozen.

Bas Kist

*De titel “Hart tegen Hart” stond boven een eerder artikel in De Standaard. Ik vond hem te mooi om niet te gebruiken.

Dit artikel werd op 4 juli 2023 gepubliceerd op Adformatie