Beschrijvend

Het probleem hier is dat de woorden Capital Markets voor financiële dienstverlening zuiver beschrijvend of generiek zijn. Onder het merkenrecht kun je in principe geen claim leggen op dit soort beschrijvende termen. Die moeten ook voor andere financiële dienstverleners beschikbaar blijven. Maar de Spanjaarden bezitten toch twee Europese merkregistraties?

CM Capital Markets
Links het logo van CM Capital Markets van de Spanjaarden, rechts Capital Markets van de Portugezen

 

Onderscheidend element

Ja dat klopt, ze bezitten twee geldige merkregistraties. Deze zijn door het Europese merkenbureau geaccepteerd omdat er in beide registraties aan het beschrijvende woord Capital Markets een onderscheidend element is toegevoegd: bij het woordmerk gaat dat om de letters CM en bij het logo zijn het de beeld-elementen die het merk onderscheidend maken. Om die reden konden deze merken dus geregistreerd worden. Hadden de Spanjaarden het woordmerk Capital Markets zonder toevoegingen aangevraagd, dan was de registratie zonder twijfel geweigerd. Te generiek.

Voldoende verschil

De twee registraties van de Spanjaarden geven dus geen exclusieve claim op de woorden Capital Markets op zich. Ze geven alleen bescherming voor het totaal, dus inclusief de letters CM of de beeldelementen. Als je daar het nieuwe logo Capital Markets van de Portugezen naast legt, verschilt dat voldoende en is er geen gevaar voor verwarring, aldus het Europese merkenbureau EUIPO.

Bas Kist