Niets in Europa te zoeken

Er zijn twee hele goede redenen om het woord Leids Cabaret Festival niét bij het Europese merkenregister aan te melden. De eerste is natuurlijk dat zo’n 100 % Nederlands merk natuurlijk niets buiten onze landsgrenzen te zoeken heeft. Ja, Vlaanderen kan misschien nog interessant zijn, maar dan houdt het ook wel op. Wat moet je met Europawijde bescherming?

Zuiver beschrijvend

In de tweede plaats weet je op voorhand dat de Europese registratie van een dergelijk zuiver beschrijvende aanduiding door het Europese merkenbureau meteen geweigerd zal worden wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. De hoofdregel in Europa is dat als een merk in één van de 27 lidstaten beschrijvend is en dus niet onderscheidend, het geen bescherming krijgt als Europees merk.

Weigering

Je kunt je nauwelijks een meer beschrijvende naam voorstellen dan Leids Cabaret Festival: een evenement dat plaatsvindt in Leiden, waar cabaretiers hun kunsten vertonen. Dat soort namen heeft geen onderscheidend vermogen en wordt de toegang tot het merkenregister steevast ontzegd. En zo geschiedde. Op 16 juni werd de registratie geweigerd voor alle diensten en producten die ook maar iets met cabaret te maken hebben.

Leids Cabaret Festival

Doorheen glippen

Maar wat doet dat merk dan toch daar bij het Europese merkenbureau in Alicante? Ik kan maar één reden verzinnen. De organisatie van het festival begreep heel goed dat een registratie van dit merk het in de Benelux niet zou halen. De juristen van het Benelux Merkenbureau in Den Haag begrijpen natuurlijk meteen dat we hier te maken hebben met een zuiver beschrijvende naam. Maar, zo zal de gedachte geweest zijn, wellicht treffen we bij het Europese merkenbureau in Alicante wel een Spaanse, Poolse of Hongaarse ambtenaar die de Nederlandse taal niet machtig is en dit merk er doorheen laat glippen.

Trucje verleden tijd

In de beginjaren van het Europese merkenbureau werkte dit trucje nog wel eens. Maar die tijd is al lang voorbij. Het Europese merkenbureau heeft uitstekende mensen en middelen om alle aanvragen, in welke taal dan ook, te toetsen op hun onderscheidend vermogen in alle lidstaten. Gokken op een missertje van de Europese ambtenaren is al heel lang een kansloze exercitie.

Bas Kist