Access, een Canadees Copyright en Licensing bureau, claimt merkrechten op het eeuwenoude copyright-symbool ©. Op de website van Access is te zien dat het bedrijf zijn logo, dat uit niet meer bestaat dan de ©, heeft voorzien van de aanduiding ™. Het moet toch niet veel gekker worden.