Niet kenbaar maken

Bij zijn strijd tegen commercieel misbruik van zijn werk wil Banksy zich liever niet op zijn auteursrechten beroepen, want dan moet hij zich als auteur kenbaar maken en dat wil hij juist niet. Daarom raadden zijn adviseurs hem aan de tekeningen als merk te registreren op naam van zijn bedrijf.

Banksy

Te kwader trouw

Echter, volgens EUIPO zijn de registraties te kwader trouw verricht omdat Banksy helemaal niet de intentie heeft de tekeningen ook als merk te gebruiken. Hij heeft zelf bij verschillende gelegenheden laten weten dat het niet meer dan een trucje is om een eventuele claim op basis van het auteursrecht te vermijden. De registraties worden uit het register geschrapt.

Banksy

Bas Kist