Heraldische imitatie

In 2019 kregen de bedrijven achter de merken Forever Vintage, Mobility Era en Slutte van BOIP te horen dat hun logo’s niet geregistreerd konden worden. Reden: er staat een vlaggetje in! Volgens het Verdrag van Parijs zijn niet alleen exacte kopieën van vlaggen verboden, ook een ‘heraldische nabootsing’ (heraldic imitation) van de vlag is niet toegestaan. Wat precies een ‘heraldische nabootsing’ van een vlag is staat nergens, maar BOIP legde het streng uit.

Vlagverbod
Registratie geweigerd vanwege vlag

 

Nieuwe depots

Voor deze ondernemers zat er daarom weinig anders op dan met lange tanden kosten te maken voor een nieuw depot, waarbij het vlaggetje werd weggelaten. Zo kregen ze uiteindelijk toch de gewenste bescherming, zij het zonder de vlag

Vlagverbod
Zonder vlag lukt registratie wel

 

Nieuw beleid

Echter, tijdens een interessant webinar eind september 2023, liet BOIP weten dat het inmiddels zijn strenge vlaggenbeleid heeft aangepast. Op basis van de wet en jurisprudentie is BOIP tot de conclusie gekomen dat, als je wilt spreken van een ‘heraldische imitatie’ van een vlag, het ook wel écht op een vlag moet lijken. Daarbij spelen dan de vorm (rechthoek) en verhoudingen (2:3) van de vlag een belangrijke rol. Worden de kleuren van de vlag wel gebruikt, maar lijkt het element verder eigenlijk niet meer op een vlag, dan mag het merk gewoon door voor registratie.

Vlagverbod
Gekleurde element heeft niet vorm van een vlag, de merken krijgen registratie

 

Vorm wijkt af

Op basis van die criteria kregen bovenstaande merken, die voorheen geweigerd zouden worden, nu zonder problemen hun registratie. De gebruikte kleuren zijn natuurlijk afkomstig van de Italiaanse, Belgische en Nederlandse vlag. Maar de vorm wijkt dusdanig af van die van een vlag, dat je hier dus niet spreekt over een ‘heraldische imitatie’. Interessant! Dat biedt voor merkhouders plotseling veel meer ruimte. Volgens BOIP kijkt het Europese merkenbureau EUIPO op dezelfde manier naar vlaggen in merken.

Vlagverbod
Ook hele kleine vlaggen en vlaggen met een kleine afwijking, worden geweigerd

 

Klein of licht afwijkend helpt niet

Kruip je toch dicht aan tegen de vorm van een vlag, dan is de kans nog steeds groot dat je merk wordt geweigerd. Het hoeft dan niet eens om de exacte vlagvorm te gaan. Ook met een kleine afwijkingen van de basisvorm van een vlag, zal het nog steeds gezien worden als een verboden ‘heraldische imitatie’ en kan je op een weigering rekenen. Zo werd het merk EXPAT, ondanks dat de vlag hier bijna vierkant is, toch geweigerd. En ook helpt het niet het vlaggetje heel klein af te beelden: als het op een vlag lijkt, ben je de sigaar, zoals het Belgische zakje patatten of het Italiaanse restaurant Da Giorgio.

Bas Kist

Bas Kist is mede-oprichter van Merkenbureau Chiever. Hij schrijft regelmatig artikelen over merken- en auteursrecht in de Volkskrant en Adformatie. Daarnaast is hij docent bij de European Institute for Brand management EURIB.