Maart 2019. Instagram, sinds 2012 eigendom van Facebook, maakt gebruik van een opvallend logo voor zijn app. Hoe zou Instagram dit nu in Europa beschermd hebben?

Geregistreerde Europese merken Instagram

Merkregistraties

Uit onderzoek van Chiever blijkt dat Instagram een aantal Europese merkregistraties bezit van zijn logo. Interessant is te zien dat het bedrijf eind 2018 een nieuw merkdepot deed: van een logo dat alleen bestaat uit een gekleurd vierkantje. Duidelijk een poging de bescherming verder op te rekken.

Voldoende onderscheidend?

Gaat het merkenbureau dit merk accepteren?

Het gaat spannend worden of het Europese merkenbureau dit merk gaat accepteren. Meestal sneuvelen dergelijke eenvoudige merken wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Maar mogelijk kan Instagram aantonen dat zelfs dit uitgeklede logo ingeburgerd is en als merk herkend wordt.

Volg Chiever op Instagram

Op het Instagram account van Chiever vindt u 2-3 per week leuke voorbeelden van opvallende merken, inventieve copycats en interessante actuele inbreukzaken. Volg Chiever op Tr8marks