December 2017. Ondanks het feit dat het nieuwe beeldmerk van Xuebo Ye enige gelijkenis vertoont met de bekende O van het Amerikaanse bedrijf Oakley, krijgt de Chinees toch een Europese registratie. Volgens de Board of Appeal BOA van het Europese merkenbureau stemmen de merken niet overeen.

Oakley heeft zijn O (links) als merk geregistreerd, maar het logo van Ye zit daar volgens de BOA toch ver genoeg vanaf

Geen verwarring

Volgens de BOA gaat het bij het ene merk om een O en bij het andere om twee C’s. Bovendien is het beeld in het midden bij Oakley een ellips met ronde hoeken, terwijl het merk van Ye een kruis laat zien. Kortom, geen gevaar voor verwarring, geen inbreuk, de registratie kan door.

Begrip

Natuurlijk valt er wat te zeggen voor de beslissing van de BOA: de merken vertonen belangrijke verschillen. Of zouden die verschillen misschien wat wegvallen als je zo’n merk als klein logo afbeeldt op een bril of kleding?

Voorgeschiedenis

Jammer genoeg kan de BOA bij zijn oordeel niet andere factoren betrekken, zoals het eerdere gedrag van de deposant Xuebo Ye. Want dan had de BOA ook rekening kunnen houden met het gegeven dat deze Ye er een sport van lijkt te maken om lekker aan te schurken tegen bekende merken. Hieronder twee voorbeelden van andere Europese registraties van de man.

Nog twee Europese registraties van Xuebo Ye: DG en een Ferrari-achtig schild
Bas Kist