Juli 2017. De Wembley Football Club, een voetbalclub in de wijk Wembley bij Londen, verliest de Europese merkregistratie van zijn logo omdat de eigenaar van het bekende Wembley-stadion bezwaar maakt.


Links het logo van de voetbalclub, rechts het Wembley stadion (foto Shutterstock)

Zitten slapen

Toen de semi-profs van de voetbalclub Wembley in 2012 een Europese merkregistratie aanvroegen van hun logo, had het Wembley stadion blijkbaar even zitten slapen. Want hoewel het stadion in Europa de oudste rechten voor de naam Wembley bezit, vergat het stadion oppositie in te dienen tegen de aanvraag. En zo kreeg de voetbalclub dus zijn Europese merk.

Nietigheid

Maar wie zijn oppositietermijn heeft gemist, kan altijd nog een zogenaamde nietigheidsactie instellen tegen het inmiddels geregistreerde merk. Dat deed het stadion en met succes. Op 10 juli 2017 bepaalde de Cancellation Division van het Europese merkenbureau dat het logo van de voetballers inbreuk maakt op de oudere rechten van het stadion. De registratie wordt daarom doorgehaald.

Geen man over boord

Op zich is het verstandig om nieuwe Europese aanvragen goed in de gaten te houden en – als een nieuw merk te veel op je eigen merk lijkt – tijdig oppositie tegen de registratie in te dienen. Echter, als je dat om een of andere reden mist is er dus nog geen man over boord. De nietigheidsactie staat dan nog open.