Merken lijken niet

Al in 2017 diende Chanel op basis van zijn bekende CC-logo oppositie in tegen een beeldmerk van Huawei. Nadat het modehuis door de Kamer van Beroep al in het ongelijk was gesteld, heeft nu ook het Europese Gerecht het nog eens gezegd: die merken lijken niet!!

Chanel

Even draaien

In een poging om zijn gelijk te halen voerde Chanel aan dat het beeldmerk van Huawei in het gebruik ook snel 90 graden gedraaid kon worden. En dan lijkt het wel, aldus de Fransen. Maar daar stonk het Gerecht niet in. Je moet bij een inbreuk alleen kijken naar hoe het merk geregistreerd is, daar gaat het om. Niet hoe je het eventueel zou kunnen gebruiken.

Chanel Huawei
Chanel mag het merk niet draaien om zo te proberen meer gelijkenis te krijgen

 

Mode vs software

Het lijkt ons een faire uitspraak. Ook wij zien geen gelijkenis. Het is sowieso de vraag waarom het Franse modehuis vier jaar lang is blijven vechten tegen een merk dat niet lijkt en dat bovendien voor computers en software is gedeponeerd.

Bas Kist